DemoVirPEN

The goal of the project is to develop a virtual planning and scenario analysis demonstrator where the user can move in a visual and auditory 3D environment with added visualization of selected factors, primarily noise levels. These levels will then be connected to health effects, such as increased risk of hypertension or sleep disturbance.

Read More

Data Fusion in Urban Modeling & Visualization

Data Fusion (carried out 2015-2016) has been an interdisciplinary pilot project on urban modeling and data visualisation, involving geo-visualisation, architecture and urban planning, transportation and logistics, applied acoustics, interaction design, and computer graphics.

Read More

Go:smart

Den nationella arenan Closer har fått projektfinansiering från Vinnova för projektet Go:smart som ska utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i stadsmiljö. Budgeten är 20 miljoner kronor över två år, där 10 miljoner finansieras genom Vinnova och 10 miljoner från de medverkande parterna.

Read More