EVINN – Event-Based Innovation

EVINN stands for Event-based Innovation - and we have a total of 11 South Scandinavian partners in Norway, Sweden and Denmark who burn to add value to major sporting events in relation to the business benefit and degree of development and innovation that we see today .

Read More

SECTRA: Medical Volume Visualization

The overall objective of this project is: To significantly raise the usability for visualization of complex medical data sets through methods based on continuous adaptation to the tasks and cognitive processes of the end user.

Read More

Norm-creative visualization in urban development

Shows that visualizations used in urban development processes are frequently stereotypical in terms of age, gender, functional range and ethnicity and demonstrates the potential to use visualizations to highlight and pursue norm-critical perspectives.

Read More

SendSmart WP5 Visualisering

Ett projekt för hållbara godstransporter i stadsmiljö Sendsmart är ett projekt som ska skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö. De innovativa och hållbara lösningarna ska leda till minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa. Resultatet blir samtidigt en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad.

Read More

Go:smart

Den nationella arenan Closer har fått projektfinansiering från Vinnova för projektet Go:smart som ska utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i stadsmiljö. Budgeten är 20 miljoner kronor över två år, där 10 miljoner finansieras genom Vinnova och 10 miljoner från de medverkande parterna.

Read More